Om enriktigman.se

En riktig man är en jämställdhetssatsning av Region Värmland. Med den ställer vi frågan vad det innebär att vara en man. Är det manligt att tåla stryk, bita ihop och våga ta risker? Är det omanligt att gråta, be om hjälp och fega ur? Hur påverkas vi av fördomarna om hur en riktig man ska vara?

Vi gör den här satsningen för att vi ser ett farligt mönster. Killar och män begår fler självmord, är mer våldsamma och dör oftare i olyckor än kvinnor. Dessutom är de föräldralediga för sällan, studerar för lite och dricker för mycket. Vi anser att bilden av manlighet är en orsak till problemen.

Budskapet med vår satsning är enkelt. Det handlar om att du som kille eller man ska ha rätt att vara dig själv. Du ska inte känna dig tvingad att göra vissa saker, eller att vara på vissa vis, bara på grund av ditt kön. En riktig man kan vara på lika många olika sätt som antalet män i hela världen – helt enkelt för att det inte finns några riktiga eller oriktiga män. Bara män.

om region värmland

Region Värmland arbetar för att utveckla Värmland. Det gör vi på många olika sätt, bland annat genom utbildning, kultur och kollektivtrafik. Dessutom jobbar vi för ökad jämställdhet, på uppdrag av regeringen.

Med den här satsningen ställer vi frågan om vad det innebär att vara en man. Det gör vi för att jämställdhet är något som både kvinnor och män tjänar på. Och för att en förändring ska bli möjlig måste vi prata om vad som är maskulint, vad som är feminint och hur dessa normer begränsar oss.

Jämställdhet är nödvändigt för att Värmland ska kunna utvecklas. När alla får samma möjligheter ökar trivseln, kreativiteten, produktiviteten och lönsamheten. Därför är arbetet för ett mer jämställt Värmland en självklar och viktig del av Region Värmlands uppdrag.

Läs mer på regionvarmland.se