HUR ÄR DET
ATT VARA MAN?

En riktig man är en app med frågor om manlighet. Vad tror du förväntas av dig som man? Hur påverkas du av det? Läs vad andra män och killar känner – och bidra gärna med ett eget svar.

Utmana dig själv