Samtycke om behandling av personuppgifter
i mobilappen En riktig man

Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av förnamn, ålder och titel får användas för publicering i Region Värmlands (org nr 222000-1362) (från och med 2019-01-01 Landstinget i Värmland (org nr 232100-0164)) mobilapp En riktig man. Personuppgifterna kommer endast att användas i mobilappen och inte i kommersiellt syfte.

Vi hanterar uppgifterna enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen (GDPR) och vår dataskyddspolicy. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud Jan Löfgren via kontaktuppgifterna på regionvarmland.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Genom att klicka i samtyckesknappen i anslutning till formuläret bekräftar du att du har läst och förstått ovanstående och lämnar ditt samtycke till behandling av personuppgifterna.