Av 100 självmord i Värmland har 75 begåtts av män.

Vad tror du att det här beror på?

Sju av tio killar struntar i att plugga vidare efter gymnasiet. I nästan nio av tio misshandelsfall är det killar och män som slår. Av alla svenska män dricker 20 procent så mycket alkohol att det kan riskera deras liv.

Är de här siffrorna en slump? Trots att de ser likadana ut år efter år? Eller beror de på något som vi faktiskt kan förändra?

Vi tror att förklaringen finns i fördomar om hur en riktig man ska vara. Vi tror att viljan att vara manlig, eller rädslan för att vara omanlig, är vad som får män att ta livsfarliga risker. Vi tror att den begränsar människor. Vi tror att den får många att må dåligt i onödan. Vi tror att den är skälet till att en fjärdedel av Sveriges killar anser sig ha större rätt än sina partners att bestämma hur de ska ha sex, att värmländska pappor bara står för 25 procent av all föräldraledighet – och att självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga män i Värmland.

Vi tror att lösningen finns i att prata med varandra. Att våga fråga våra bröder, pappor och söner hur de mår. Att diskutera hur vi påverkas av vår gemensamma bild av manlighet. Att säga ifrån mot fördomar om vad som är feminint och maskulint – och att fråga varandra varför vissa män skulle vara mer riktiga än andra.

Källor: Landstinget i Värmland, Arbetsmiljöverket, Svenska Livräddningssällskapet, Försäkringskassan, Folkhälsomyndigheten, Brottsförebyggande Rådet, Statistiska Centralbyrån.

VILL DU FÅ HJÄLP?

Här finns länkar till människor som du alltid är välkommen att kontakta:

Karlstads mansjour

Samtalsakuten och Krismottagning för män

Män för jämställdhet

Rikskriscentrum

Självmordslinjen

Brottsofferjouren Värmland

Suicide Zero

Under kevlaret

VILL DU ENGAGERA DIG?

Värmlands Mansforum